Proiecte

Proiect Educațional "Sprijinim Performanța"

Acest proiect are ca principal scop sustinerea elevilor cu rezultate bune la învătătură, dar cu situatie materială precară, pentru continuarea studiilor.

Obiectivele proiectului

 • Sprijinirea a 10 elevi cu situatie şcolară bună, dar situatie materială precară, să se concentreze în continuare asupra educatiei, în ciuda problemelor economice care le-ar putea schimba drumul în viată.
 • Motivarea şi încurajarea celor 10 elevi, pentru participarea şi implicarea activă în activitătile şcolare şi extraşcolare.
 • Facilitarea accesului egal la educatie pentru cei 10 elevi – beneficiari directi ai proiectului.


Activitati desfasurate:

 1. Identificarea şi selectarea a 12 elevi aflați în situație de risc.
 2. Susținerea elevilor la școală prin achiziționarea de rechizite, obiecte sau alte materiale necesare pentru școală, imbracaminte, incaltaminte; asigurarea transportului elevilor aflaţi la distanţe considerabile faţă de unităţile şcolare, prin achiziţionarea de abonamente.
 3. Organizarea unor activități de motivare şi socializare pentru elevi: organizarea unei excursii cu elevii beneficiari in perioada 26-28 august 2016, traseu Targu Mures- Turda - Cluj.
 4. Consilierea și orientarea școlară a elevilor din grupul țintă.


Rezultate:

 1. Facilitarea accesului la educaţie pentru 12 elevi, beneficiari direcţi ai proiectului.
 2. Reducerea riscului de abandon şcolar la nivelul judeţului Neamt.
 3. Îmbunătățirea rezultatelor școlare şi creşterea nivelului de participare/implicare în procesul educaţional, a elevilor din grupul țintă.
 4. Ameliorarea calității vieții celor 12 beneficiari ai proiectului.

Asociaţia

ANFAR D.S.

Primește mai

multe informații!

Aboneaza-te la Newsletter!
newsl1.png

Donează pentru

copii cu CES!

Consiliere

online