Despre Noi

Asociaţia ANFAR D.S. a luat fiinţă la începutul anului 2014, având că scop principal iniţierea, realizarea şi coordonarea de acţiuni, activităţi şi proiecte pentru identificarea şi ajutarea persoanelor aflate în dificultate, a persoanelor cu dizabilităţi, femeilor aflate în dificultate sau dezavantajate social; promovarea valorilor civice a femeilor, copiilor şi a tinerei generaţii; promovarea egalităţii de şanse şi tratament între femei şi bărbaţi cu privire la drepturile şi responsabilităţile acestora.Misiune

Organizaţia urmăreşte îmbunătăţirea situaţiei acestor categorii de persoane, în mod special în domeniile educaţiei, instruirii şi integrării/reintegrării socio-profesionale.

De asemenea, organizaţia şi-a propus să contribuie la creşterea capacităţii de integrare/reintegrare pe piaţă muncii a persoanelor aflate în dificultate, menţinerea pe piaţă muncii a tuturor categoriilor de persoane, precum şi să faciliteze schimbul de competenţe, experienţe şi idei, între grupurile care lucrează la promovarea ocupării active şi la dezvoltarea mediului socio-economic local şi regional.Viziune

Organizaţia a luat fiinţă din dorinţa de a ajută oamenii, de a acţiona pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii noastre a tuturor şi de a ne aduce contribuţia la scopul măreţ de a crea o lume mai bună şi mai frumoasă pentru noi toţi! 

Viziunea noastră se fundamentează pe următoarele motto-uri care ne conduc:

Ajută că să te ajuţi

Fii tu schimbarea pe care vrei să o vezi în lume

 

Obiective principale

 • Creşterea gradului de solidaritate umană şi ajutorare a persoanelor aflate în dificultate, sărace şi defavorizate
 • Creşterea nivelului de integrare/reintegrare în societate, a grupurilor de persoane vizate
 • Facilitarea accesului la educaţie şi formare profesională continuă, promovarea învăţării pe parcursul întregii vieţi
 • Creşterea gradului de implicare, responsabilitate şi voluntariat în comunitateServicii principale oferite

 • Organizarea,  sprijinirea şi desfăşurarea de activităţi sociale, culturale, sportive şi religioase pentru persoanele beneficiare ale activităţii Asociaţiei;
 • Promovarea ideii de implicare, responsabilitate şi voluntariat în comunitate, susţinerea ideii de solidaritate umană şi ajutorare a persoanelor aflate în dificultate, sărace şi defavorizate, cu colectare de fonduri şi donaţii;
 • Organizarea de programe de asistenţă socio-educativă şi de reintegrare;
 • Promovarea competivităţii şi adaptabilităţii forţei de muncă;
 • Servicii de mediere a muncii şi consiliere în carieră;
 • Promovarea educaţiei non formale - programe de training şi instruire vocaţională;
 • Desfăşurarea de activităţi de informare şi consiliere profesională, consultanţă, orientare şi formare profesională;
 • Derularea de activităţi umanitare şi economice pentru ajutorarea persoanelor sărace ai defavorizate, pentru combaterea violenţei în familie;
 • Acordarea de suport şi sprijin persoanelor cu dizabilităţi, a copiilor cu dizabilităţi în vederea integrării lor în societate;
 • Organizarea de seminarii, reuniuni, manifestări culturale, excursii, concursuri, programe de formare, schimburi de experienţă în domeniile social, medical, antreprenorial, de ocupare, cu participare internă şi internaţională;
 • Acţiuni pentru sprijinirea persoanelor cu handicap de orice fel; ajutorarea persoanelor defavorizate, a celor cu risc social ridicat, a persoanelor vârstnice;
 • Promovarea incluziunii sociale la nivelul grupurilor vulnerabile;
 • Promovarea ideii de cunoaştere şi respectare a drepturilor omului, apărarea şi susţinerea respectării drepturilor şi libertăţilor omului, promovarea şi apărarea drepturilor copilului.

Asociaţia

ANFAR D.S.

Primește mai

multe informații!

Aboneaza-te la Newsletter!
newsl1.png

Donează pentru

copii cu CES!

Consiliere

online