Servicii

 • Organizarea,  sprijinirea şi desfăşurarea de activităţi sociale, culturale, sportive şi religioase pentru persoanele beneficiare ale activităţii Asociaţiei;
 • Promovarea ideii de implicare, responsabilitate şi voluntariat în comunitate, susţinerea ideii de solidaritate umană şi ajutorare a persoanelor aflate în dificultate, sărace şi defavorizate, cu colectare de fonduri şi donaţii;
 • Organizarea de programe de asistenţă socio-educativă şi de reintegrare;
 • Promovarea competivităţii şi adaptabilităţii forţei de muncă;
 • Servicii de mediere a muncii şi consiliere în carieră;
 • Promovarea educaţiei non formale - programe de training şi instruire vocaţională;
 • Desfăşurarea de activităţi de informare şi consiliere profesională, consultanţă, orientare şi formare profesională;
 • Acordarea de suport şi sprijin persoanelor cu dizabilităţi, a copiilor cu dizabilităţi în vederea integrării lor în societate;
 • Organizarea de seminarii, reuniuni, manifestări culturale, excursii, concursuri, programe de formare, schimburi de experienţă în domeniile social, medical, antreprenorial, de ocupare, cu participare internă şi internaţională;
 • Acţiuni pentru sprijinirea persoanelor cu handicap de orice fel; ajutorarea persoanelor defavorizate, a celor cu risc social ridicat, a persoanelor vârstnice;
 • Promovarea incluziunii sociale la nivelul grupurilor vulnerabile;
 • Promovarea ideii de cunoaştere şi respectare a drepturilor omului, apărarea şi susţinerea respectării drepturilor şi libertăţilor omului, promovarea şi apărarea drepturilor copilului.

Asociaţia

ANFAR D.S.

Primește mai

multe informații!

Aboneaza-te la Newsletter!
newsl1.png

Donează pentru

copii cu CES!

Consiliere

online