Proiecte

Creatie si inovatie pentru cresterea calitatii vietii copiilor cu cerinte educative speciale (CES)

Scopul proiectului constă în facilitarea integrarii sociale a copiilor/tinerilor cu cerinţe educative  speciale (CES), prin activitati inovative de creatie si educatie (inclusiv educatie pentru sanatate) ce implica valorificarea potenţialului creativ al personalului ce lucreaza cu,  copii cu CES, pentru realizarea unor materiale de lucru moderne, adaptate nevoilor copiilor cu CES si înregistrarea unor progrese personale si profesionale.

Obiectivele proiectului:

Cresterea capacitatii de integrare in societate, a 500 de copii/tineri cu cerinte educative speciale (CES), din judetul Neamt, prin:

- informare si educatie pentru sanatate, formarea deprinderilor de viata cotidiana, deprinderilor /abilitatilor de munca, etc., prin realizarea si aplicarea a minim 15 carti senzoriale – materiale de specialitate, adaptate nevoilor copiilor cu CES. Acest obiectiv se va realiza prin formarea si valorificarea potenţialului creativ a 60 de cadre ce lucreaza cu, copii CES, ca urmare a desfasurarii a 4 ateliere de lucru  sub indrumarea unui specialist in domeniu.

- instruire practica pentru sanatate, formarea deprinderilor de viata cotidiana, deprinderilor /abilitatilor de munca, etc., prin aplicarea materialelor de specialitate realizate,  in urma desfasurarii a minim 2 ateliere de terapie practica cu participarea a minim 30 de copii cu CES. Cadrele didactice implicate in proiect, care au realizat materialele didactice specializate, vor avea posibilitatea sa le aplice in practica, lucrand direct cu, copii cu CES, sub indrumarea formatorului specializat.

- informarea si consilierea permanenta, pentru sanatate si competenta a copiilor cu CES, parintilor acestora, precum si cadrelelor implicate in lucrul cu, copii cu CES, prin dezvoltarea unui site specializat, ce va reuni atât informaţiile legislative, cât şi cele aplicative in domeniu, va oferi acces liber la filme de prezentare si materiale de lucru speciale, specifice copiilor cu CES.

Grupul tinta al proiectului este reprezentat de  aproximativ 500 de copii/tineri cu cerinţe educative speciale din judeţul Neamţ. Acestia vor beneficia direct de materialele speciale create prin proiect, de informare si educatie pentru sanatate, cresterea competentelor personale si profesionale si cresterea calitatii vietii. Grupul tinta va fi inscris in proiect prin completarea unei fise de inscriere.

Beneficiarii indirecti ai proiectului sunt: cele 60 de cadre implicate in lucrul cu, copiii cu CES, care au în clase preşcolari/elevi cu cerinţe educative speciale si care vor participa in acest proiect la elaborarea materialelor specifice de lucru; restul cadrelor didactice din judeţul Neamţ care lucrează cu copiii cu CES; parintii copiilor cu CES, precum si comunitatea locala si judeteana din care fac parte acesti copii/tineri.

 1. Justificarea proiectului;

Sanatatea nu este numai o problema individuala, ci priveste tot atat de mult societatea in intregime „sanatatea nu este totul, dar fara sanatate totul este nimic” (Schopenhauer). Educatia pentru sanatate a populatiei trebuie sa reprezinte un obiectiv major, incepand de la varstele cele mai fragede.

Orice copil are o serie de particularităţi, caracteristici care se referă la modul, stilul, ritmul şi specificul învăţării sale. În acelaşi timp o serie de copii au particularităţi ce îndreptăţesc un sprijin suplimentar, activităţi specifice pentru realizarea sarcinilor de  învăţare; este vorba de cerinţe speciale, diferite de ale majorităţii copiilor şi care determină măsuri specifice. Cerinţe speciale poate avea orice om/copil în anumite perioade, pentru că cerinţele speciale acoperă o realitate extrem de variată, complexă şi dinamică - de la probleme simple, determinate de dezvoltarea tipică a individualităţii şi persoanei, până la problemele unice, care nu se pot rezolva decât cu o intervenţie specială şi specifică.

Se încadrează în categoria CES copiii cu dificultăţi motorii, sindrom Down, dificultăţi de vorbire, tulburări de comportament, autism, deficit de atenţie şi hiperactivitate (ADHD), dar şi cei care trec, pur şi simplu, printr-o perioadă mai grea. Interesant este că fac parte din aceeaşi categorie şi copiii supradotaţi, care au nevoie tot timpul de provocări pentru a-şi menţine interesul faţă de societate.

Accesul copiilor cu cerinte educaționale speciale în societate, in scoala de masa, alături și împreună cu elevii „normali” reprezintă o permanentă provocare pentru toate categoriile de cadre, manageri de școală, părinți și decidenții de la nivel local sau național.

Dacă un copil nu poate învăța în felul în care îi predăm, atunci să îi predăm în felul în care el poate învăța.” - Ivar Lovaas

Rolul esenţial în educaţia integrată îl deţine învăţătorul/profesorul  clasei, care devine principalul factor de acţiune şi de coordonare a realizării programului pedagogic individual pentru elevii cu CES.

Principala problemă cu care se confruntă cadrele care lucrează cu, copii/tineri cu CES este lipsa/pregătirea deficitară în ceea ce priveşte metodele şi mijloacele de lucru adaptate nevoilor acestor copii. Deşi literatura de specialitate oferă suficiente informaţii, în practică lucrurile stau cu totul diferit. De asemenea se simte nevoia realizării unei platforme educaţionale care să reunească atât informaţiile legislative, cât şi cele aplicative.

Un ajutor în plus în integrarea copiilor cu CES îl reprezintă terapia ocupaţională, activitate ce valorifică ca şi kinetoterapia informaţii din domeniile anatomiei, fiziologiei, pedagogiei, psihologiei, sociologiei. Terapia ocupaţională se preocupă în primul rând de asigurarea sănătăţii şi funcţionării optime a individului în mediul de existenţă şi acţionează pe trei domenii generale:

- formarea deprinderilor de viaţă cotidiană (inclusiv igiena si sanatate);

- cultivarea capacităţii şi aptitudinilor pentru muncă;

- educarea abilităţii pentru diverse jocuri şi activităţi de loisir.

Proiectul îşi propune să faciliteze integrarea sociala a celor 500 de copii cu CES, din judeţul Neamţ, prin informare si educatie, ca urmare a valorificarii potenţialului creativ a 60 de cadre care vor realiza materiale de lucru speciale pentru copiii cu CES şi vor învăţa despre rolul terapiei ocupaţionale. Astfel:

 1. Se vor organiza si desfasura 4 ateliere de lucru, pentru instruirea/formarea celor 60 profesori implicati, ce se vor axa pe realizarea de cărţi senzoriale, fise de educatie pentru sanatate, modelaj, meloterapie, pictură, împletituri, teatru, origami, precum şi metode de motivare a elevilor supradotaţi. Se va incheia un parteneriat cu scoala/scoli din judet iar cadrele vor fi selectate prin depunerea unui formular de înscriere, din tot judeţul Neamţ, vor fi organizate în patru ateliere de lucru, a cate 6 ore fiecare, avînd ca formator un specialist in domeniu. Materialele rezultate în urma acestor ateliere vor fi utilizate de către profesorii de sprijin din şcolile din judeţul Neamţ, precum si de catre parintii/persoanele implicate in ingrijirea si educarea copiilor cu CES.
 2. Se vor organiza si desfasura minim 2 ateliere de terapie, pentru aplicarea practica a materialelor speciale realizate in cadrul atelierelor de lucru. Vor fi slectati minim 30 de copii CES care vor participa la aceste ateliere de terapie. Se va acorda prioritate copiilor cu CES aflati in situatie de risc social ridicat. Profesorii implicati in proiect, care au realizat materialele didactice specializate, vor avea posibilitatea sa le aplice in practica, lucrand direct cu, copii cu CES, sub indrumarea formatorului specializat.
 3. Se va dezvolta o Platforma educaţională ce va funcţiona ca un site de specialitate, care va reuni atât informaţiile legislative, cât şi cele aplicative in domeniu, va oferi suport, informare si consiliere pentru copii cu CES, parintii acestora, precum si cadrele didactice implicate in lucrul cu, copii cu CES, va oferi acces liber la materiale de informare si educatie pentru sanatate, acces liber la filmele de prezentare a materialelor realizate în cadrul atelierelor de lucru.

Rezultatele asteptate ale proiectului sunt:

 • Cresterea nivelului de informare si educatie pentru sanatate si competente, a 500 de copii cu CES, din judetul Neamt, care vor avea capacitatea de a se integra mai usor in societate;
 • Imbunatatirea rezultatelor scolare a celor 500 de copii cu CES;
 • 4 ateliere de lucru desfasurate, pentru realizarea materialelor didactice speciale;
 • Min 2 ateliere de terapie cu participarea a min 30 de copii cu CES, pentru aplicarea practica a materialelor didactice speciale;
 • 60 de cadre formate, care vor aplica metode şi instrumente moderne în lucrul cu copiii cu CES, adaptate nevoilor acestora;
 • Minim 15 cărţi senzoriale realizate si fise de lucru pentru educatie si sanatate;
 • 1 Site educational de specialitate realizat;
 • Informare si sprijin constant pentru copii cu CES, parintii acestora, precum si cadrele implicate in lucrul cu, copii cu CES.

Proiectul va genera efecte pozitive si beneficii nu doar la nivelul GT ci si la nivelul familiilor acestora, a mediului educational, a comunitatilor locale si judetene, contribuind la cresterea nivelului de informare si educatie.


Asociaţia

ANFAR D.S.

Primește mai

multe informații!

Aboneaza-te la Newsletter!
newsl1.png

Donează pentru

copii cu CES!

Consiliere

online