Proiecte

Emoție și artă în lucrul cu copiii cu CES

Emoție și artă în lucrul cu copiii cu CES

Scopul proiectului:

Proiectul are ca scop facilitarea integrării școlare și sociale a copiilor cu cerințe educaționale speciale și tulburări emoționale din Centrul Școlar pentru Educație Incluziva ”Al. Roșca”, Piatra Neamț și scolile de masă.

Obiectivele proiectului:

1. Familiarizarea unui număr de 180 de copii cu cerințe educaționale speciale sau tulburări emoționale din Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă și școlile de masă, cu spectacolele de teatru de păpuși organizate de Compania Pelerinul.

2. Dezvoltarea și implementarea unui program special de dezvoltare personală pentru 20 de copii cu cerințe educative speciale (CES) sau tulburări emoționale care provin din școlile din Piatra Neamț, județul Neamt, printr-un set de activități specializate de dezvoltare personală ce constau în:
- Terapie prin artă- Cursuri de inițiere în teatru
- Terapie prin joc- Cursuri de relaționare și gestionare a emoțiilor

3. Exersarea abilităților dobândite de cei 20 copii, pe parcursul participării la cursurile de teatru și gestionare a emoțiilor, prin realizarea unui mini-spectacol de teatru.

Grup țintă și beneficiari:

Grupul țintă al proiectului este reprezentat de 180 de copii cu cerinţe educative speciale sau tulburări emoționale de la Centrul școlar pentru Educație Incluzivă ”Al. Roșca” Piatra Neamț și din școlile de masă. Toti beneficiarii dețin certificate de orientare școlară iar o parte din ei sunt încadrați în diferite grade de handicap, având afecțiuni din spectru autist, deficiențe de intelect, ADHD sau tulburări de invățare. Aceștia sunt beneficiarii direcți care vor participa la spectacolele de teatru iar 20 dintre ei vor beneficia de cursurile de teatru și gestionare a emoțiilor în cadrul programului de dezvoltare personală propus în proiect.

Beneficiarii indirecți ai proiectului sunt: familiile copiilor grup țintă implicați în proiect, cadre didactice care lucrează cu acești copii, precum și comunitatea locală și județeană din care fac parte acești copii.

Justificarea proiectului

Orice copil are o serie de particularităţi, caracteristici care se referă la modul, stilul, ritmul şi specificul învăţării sale. În acelaşi timp o serie de copii au particularităţi ce îndreptăţesc un sprijin suplimentar, activităţi specifice pentru realizarea sarcinilor de învăţare; este vorba de cerinţe speciale, diferite de ale majorităţii copiilor şi care determină măsuri specifice. Cerinţe speciale poate avea orice om/copil în anumite perioade, pentru că cerinţele speciale acoperă o realitate extrem de variată, complexă şi dinamică - de la probleme simple, determinate de dezvoltarea tipică a individualităţii şi persoanei, până la problemele unice, care nu se pot rezolva decât cu o intervenţie specială şi specifică.

Se încadrează în categoria CES copiii cu dificultăţi motorii, sindrom Down, dificultăţi de vorbire, tulburări de comportament, autism, deficit de atenţie şi hiperactivitate (ADHD), dar şi cei care trec, pur şi simplu, printr-o perioadă mai grea cum ar fi cazul tulburărilor emoționale. Interesant este că fac parte din aceeaşi categorie şi copiii supradotaţi, care au nevoie tot timpul de provocări pentru a-şi menţine interesul faţă de societate.

Totodată, elevii cu cerințe educaționale speciale se confruntă cu mari probleme de integrare în școală, au un nivel scazut de educatie, nu au posibilitatea participarii la programe de educatie adaptate nevoilor pe care le au si intampina dificultati în procesul de integrare socială.

Jocul reprezintă pentru copii mijlocul prin care aceștia își pot exprima sentimente, explora relații, descrie experiențe sau mărturisi dorințe; astfel copiii se cunosc și se acceptă pe sine, dar și pe cei din jur. Terapia prin joc se foloseste de o serie de tehnici si unelte, precum: terapia prin miscare si dans, jocuri de societate, jocuri strategice, povesti terapeutice, jocul cu papusi, desenatul, pictura si modelajul, jocul cu nisip, vizualizarea creativa, jocurile de rol, etc.

În terapia prin teatru sunt folosite improvizaţia, jocul de rol, lucrul cu metafora şi distanţarea, pentru:
– stimularea şi dezvoltarea creativităţii,
– dezvoltarea capacităţii de exprimare şi gestionare a emoţiilor,
– dezvoltarea capacităţii de abordare şi rezolvare creativă a diferitelor situaţii,
– ȋmbunătăţirea capacităţii de relaţionare interpersonal şi social,
– dezvoltarea imaginii de sine şi a stimei de sine,
– autocunoaştere şi autocontrol,
– o comunicare mai eficientă.


Terapia prin joc utilizează mijlocul natural de exprimare al copiilor – jocul. Toţi copiii ȋnvaţă despre sine şi mediul bio-social prin joc. Cu ajutorul terapiei prin joc copiii ȋnvaţă:

– să comunice cu ceilalţi,
– să-şi exprime sentimentele,
– să-şi modifice comportamentele,
– să facă faţă situaţiilor conflictuale sau percepute ca dificile,
– diferite moduri de relaţionare cu ceilalţi, copii şi adulţi.

Asociaţia

ANFAR D.S.

Primește mai

multe informații!

Aboneaza-te la Newsletter!
newsl1.png

Donează pentru

copii cu CES!

Consiliere

online